"ลูกแมงป่อง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"ลูกแมงป่อง"

" .. ถ้ากตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ "พ่อแม่เลี้ยงเรามายากลำบากนัก เราฉี่ เราอึใส่ตักพ่อแม่" ท่านยังไม่เคยว่า คอยเช็ดคอยล้างให้

"แล้วแค่พ่อแม่ตักเตือน" จะมีปฏิกิริยาอะไรหนักหนา ไม่ได้นะ "ถ้ากตัญญูไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ" เพราะลูกแมงป่องอะไรกระทบกระทั่งนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่ได้ เอาแต่จะยกหางชูก้าม ขู่ฟ่อ ๆ

"ลูกอกตัญญูท่านจึงอุปมาเป็นลูกแมงป่อง" ที่มักอวดกิเลสสำแดงพิษภัย แม้กระทั่งกับพ่อแม่ยังอวดตนว่า "ตนเก่ง ตนสามารถ ตนฉลาด" ที่มักเถียงคำไม่ตกฟาก "อันเป็นวิสัยของคนพาลสันดานหยาบ" อย่าให้มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3063 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย