"หลงรักหลงชัง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    6 ก.ย. 2563

.
 "หลงรักหลงชัง"

" .. รักอยู่ที่ไหนชังก็อยู่ที่นั่น "มีความใคร่อยู่ที่ไหนความโกรธก็มีอยู่ที่นั่น" และในขณะเดียวกันความหลงก็ย่อมมีอยู่ด้วย "อันพึงกล่าวได้ว่าหลงรักหลงชัง ก็เพราะหลงนั่นเอง" จึงเกิดความรักความชังขึ้นมา .. "

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

6 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย