วิธีฝึกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน

 ลูกโป่ง    21 ธ.ค. 2554 ::: วิธีฝึกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน :::  


 ::: คำถาม ::: 

วิธีฝึกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน


 ::: คำตอบ ::: 

มันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมือง
บางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือ
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ
ทางถนนหลายสาย
โดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้น
ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด
เดินช้าหรือเดินเร็ว
ถ้าท่านมีสติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น
ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้อง
จะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น
ลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวาง
แนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วย
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์
แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวาง
สู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง


ท่านอาจจะอยากเดินทางไปเพื่อศึกษาอาจารย์ท่านอื่นอีก
และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้
พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้น
นี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติ
ท่านจะรู้ว่า แม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้ว
และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ก็แล้ว
ก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจจธรรมได้
ในที่สุด ท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย
ท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุด
และสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้น
ท่านก็จะรู้ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร
ไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเอง
ผลที่สุดท่านต้องหันกลับมา
เผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเอง
ตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้


ที่มา... ธรรมปฏิบัติ
คำตอบ - คำถาม ธรรมปฏิบัติ

หลวงพ่อชา สุภัทโท – ตอบปัญหาธรรม
(ตอบปัญหาธรรมแก่พระสงฆ์)

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://mahamakuta.inet.co.th/

_/l\_ _/l\_ _/l\_
   DT0329

ลูกโป่ง

21 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย