"ผู้มีศีล เป็นผู้หมดเวรหมดภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


"ผู้มีศีล เป็นผู้หมดเวรหมดภัย"

" .. "ศีลมีอำนาจกำจัดความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาให้สะอาด" กลายเป็นความประพฤติเรียบร้อย สวยงาม ทางกาย วาจา ใจ "คนที่มีศีลพูดมีที่จบลง มีสาระแก่นสารในคำพูด พูดมีเหตุมีผล"

"ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข" ผู้จักมั่งคั่ง บริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อดไม่อยาก ไม่จน ไม่มีโทษก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ "ผู้มีศีลเป็นผู้หมดเวรหมดภัย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3114 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย