"ผู้มีศีล เป็นผู้หมดเวรหมดภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    1 มิ.ย. 2561

 
"ผู้มีศีล เป็นผู้หมดเวรหมดภัย"

" .. "ศีลมีอำนาจกำจัดความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาให้สะอาด" กลายเป็นความประพฤติเรียบร้อย สวยงาม ทางกาย วาจา ใจ "คนที่มีศีลพูดมีที่จบลง มีสาระแก่นสารในคำพูด พูดมีเหตุมีผล"

"ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข" ผู้จักมั่งคั่ง บริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อดไม่อยาก ไม่จน ไม่มีโทษก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ "ผู้มีศีลเป็นผู้หมดเวรหมดภัย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

1 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย