"ความโกรธเผาตัวเองก่อน" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 วิริยะ12   25 ก.ค. 2563

.
 "ความโกรธเผาตัวเองก่อน"

" .. เรื่องความโลภ ความโกรธอย่าเอามาใส่ใจเราเลย เราต้องฝึกหัดอย่างนั้นนะ "ตัวเรานะต้องฝึกหัดตัวเราเอง" ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ได้ มันจะเป็นเภทภัยอยู่อย่างนั้นแหละ

"ความโกรธตัวนี้มันเผาผู้เป็นเจ้าของก่อน มันไม่ไปเผาคนอื่น" ถ้าผู้มีธรรมในใจแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาสบายแล้ว "บ้าก็อยู่ที่ปากของเขาจะดีก็อยู่ที่ปากของเขา" เราจะไปสนใจอะไร "ผู้เห็นอรรถธรรมเป็นอย่างนั้น" มันผิดกันนะผู้ที่เห็นอรรถธรรมกับผู้ไม่เห็น .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

25 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4157 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย