"สติ เปรียบหางเสือเรือชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    5 มิ.ย. 2560

 "สติ เปรียบหางเสือเรือชีวิต"

" .. "ความมีสติระลึกได้" ในเหตุในผลในเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น ที่ประสบพบผ่านและที่ทำที่พูดด้วยตัวเอง ทั้งในอดึต ปัจจุบันและอนาคต "ย่อมเป็นเหตุให้รอบคอบ ใคร่ครวญก่อน ที่จะพูดจะฟัง จะทำการทั้งปวง"

เพราะสติความระลึกได้ย่อมจักทำให้ระลึกได้ว่า "การพูดการทำสิ่งใดเป็นคุณ หรือเป็นโทษอย่างไร" ไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำของตนเอง หรือการพูดการทำของผู้อื่นใด ที่ตนประสบพบผ่านก็ตาม

ความมีสติระลึกได้ "จะทำให้เว้นการพูดการทำสิ่งที่เป็นโทษ จะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ" เป็นการไม่ทำให้ความไม่ดีเกิดซ้ำรอย เป็นการทำให้ความดีเกิดเนื่อง ๆ

ความมีสติระลึกได้ จะทำให้เว้นการพูดการทำสิ่งที่เป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ "จะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ สติความระลึกได้เช่นนี้มีคุณมากนัก"

"เปรียบเป็นได้ทั้งหางเสือเรือคอยบังคับเรือชีวิตให้สวัสดี" และเป็นได้ทั้งครูอบรมสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี "รู้จักพาลรู้จักบัณฑิต คือรู้จักคนชั่วคนดี" .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

5 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5287 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย