"เครื่องป้องกันทุกข์" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    4 ก.ย. 2566

.
 "เครื่องป้องกันทุกข์"

" .. "การเจริญภาวนาให้จิตล่วงกองทุกข์ตามขั้นตอนนั้นเป็นหนทางอันเกษม" ซึ่งชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรใส่ใจ "อย่ามัวลังเลอยู่เลยรีบฉวยโอกาสบำเพ็ญกุคลให้แก่ตนโดยเร็วเถิด"

การภาวนานั้น "คือการเจริญจิตให้มีสติสมบูรณ์" สามารถรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ จะได้ละเหตุนั้นก่อน จึงจะไม่ต้องรับทุกข์นั้น "หากจิตใจที่ไม่เคยฝึกอบรมภาวนาแล้วย่อมไม่มี เครื่องป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้เลย" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
    DT014902

วิริยะ12

4 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย