"ให้แก้ปัจจุบัน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    4 ก.ค. 2563

"ให้แก้ปัจจุบัน"

" .. "ให้แก้ปัจจุบ้น" เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้นหลุดหมด ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต ให้ลบอารมณ์ภายนอกให้หมด จึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้

"เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัย" เป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิ "เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิ" เพ่งในตัวเป็นสัมมาทิฏฐิ .. "

"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต"
บันทึกโดย (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)DT014902

วิริยะ12

4 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4657 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย