"ไหม้ข้ามภพข้ามชาติ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    19 ต.ค. 2561


 "ไหม้ข้ามภพข้ามชาติ"

" .. หลวงปู่ฯ เทศน์สอนเรื่องการดับไฟในใจว่า "กิเลส คือไฟราคะ โทสะ โมหะนี้แหละ มันเป็นของร้อน ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา ไฟธรรมดาอย่างไหม้ที่สุด ก็ให้ชีวิตผู้นั้นแตกดับไป" ก็หยุดแค่นั้น

แต่ว่า "ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ไฟอวิชชา ตัณหา มานะทิฏฐิ ไฟอันนี้ไม่หยุดแค่นี้ จะต้องไหม้จากภพนี้ ชาตินี้เดี๋ยวนี้ เป็นต้นไป จนต่อเนื่องไปภพใหม่ ชาติใหม่ก็ตามไปไหม้" .. "

"ธรรมประวัติ"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

19 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย