"แย่งชิงกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


"แย่งชิงกิเลส"

" .. แย่งกัน ด่าว่ากัน ถกเถียงกันยังไม่พอ "จิตที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนโน้น เกิดมาในชาตินี้ก็มาหลงเอาของเก่า มาแย่งชิงกัน ด่าว่ากัน ฆ่าตีกันจนล้มตายมากมายเหลือหลาย" อยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วนเลย

คนเราเกิดมาแล้วมาแย่งมาชิงกันว่า "กิเลสเหล่านั้นเป็นของดิบของดีวิเศษวิโส" แย่ง แข่งดี แข่งเด่น "แย่งชิงความเป็นใหญ่เป็นโตกัน แย่งลาภ แย่งยศ ความสรรเสริญทั้งปวง" กลัวแต่จะไม่ได้เป็นของเรา

"แท้จริงแล้วมันเป็นของทิ้งของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยะเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทิ้งไปแล้ว" เรายังหาว่าเป็นของดีอยู่ .."

สติควบคุมจิต
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

6,403จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย