"อะไรหนัก ก็ให้วางเสีย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    12 เม.ย. 2560

 "อะไรหนัก ก็ให้วางเสีย"

" .. "เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา ก็รู้จักว่ามันทุกข์ ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร" มันจะเห็นอะไรไม๊ "ถ้าเราเห็นตามธรรมดา มันก็ไม่ทุกข์" เช่นว่าเราอยู่อย่างนี้ ๆ เราก็สบาย

อีกวาระหนึ่ง "เราอยากได้กระโถนใบนี้มา ยกมันขึ้นมา ต่างแล้ว ต่างกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ยกกระโถน ถ้าไปยกกระโถนขึ้นมา มีความรู้สึกว่ามันหนัก" มันเพิ่มขึ้นมา

"มันมีเหตุหนัก มันจะเกิดเพราะอะไร ถ้าไม่เพราะเราไปยกมัน ถ้าเราไม่ยกมัน มันก็ไม่มีอะไร" ถ้าไม่ยกมันเบา อะไรเป็นเหตุเท่านี้ก็รู้แล้ว ไม่ต้องไปเรียนที่ไหน "ถ้าเราไปยึดอะไร อันนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์" ถ้าเราปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์ .. "

"รู้เพื่อละ" หลวงปู่ชา สุภัทโท 

http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Know_in_order_to_Let_Go.phpDT014902

วิริยะ12

12 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5200 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย