"รักษาใจอย่างเดียวตลอดชีวิต" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12    22 ม.ค. 2565

.
 "รักษาใจอย่างเดียวตลอดชีวิต"

" .. จะเอาทางจิตทางใจก็เอา "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มีขึ้นที่ใจอย่างเดียว" รักษาแต่ใจอย่างเดียวให้แน่นหนา "รักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวิต" รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถสิบ รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ นี่เป็นเบื้องต้น

เวลาอยู่ในคนหมู่มาก ได้พูดกับคนหมู่มาก บางทีจะลืมตัวไป "จงมองเข้ามาดูใจนี่ ใจนี้เป็นใหญ่ คุมกายกรรม วจีกรรม" ให้รู้เข้ามาในกาย ให้มองมาดูใจนี่แหละ เอาใจนี้เป็นผู้รู้ ใจนี้เองน่ะแหละเป็นผู้หลง "ใจนี้แหละเป็นผู้ละ ปฏิบัติกายวาจาใจนี่ให้เรียบร้อย" กายนี่ก็ออกไปจากใจนี่แหละ ให้พิจารณา "กายนี่เขาก็ไม่เที่ยง ใจนี่เขาก็ไม่เที่ยง" .. "

"รักษาจิตให้ดี"
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57934   DT014902

วิริยะ12

22 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย