"อุบายธรรมของหลวงปู่มั่น" (หลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12    30 พ.ค. 2563

.
 "อุบายธรรมของหลวงปู่มั่น"

" .. "อุบายธรรมของหลวงปู่มั่น" ในการปฏิบัติภาวนา มีต่อไปดังนี้ "ผู้ปฏิบัติจิตภาวนา ถ้าส่งจิตออกไปตามภายนอกจากร่างกายแล้ว เป็นอันผิดมรรคภาวนา" เพราะบรรดาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระ ศาสนาอยู่ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้น แนวการปฏิบัติไม่พ้นจากกาย

ดังนั้น "กายจึงเป็นสนามรบ กายจึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้น" เพื่อทำลายกิเลสและกองทุกข์ ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายใน หอบไว้ หาบไว้ หวงไว้ จนนับภพนับชาติไม่ได้ สัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฎนี้ ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้น

"ทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้" มีความรัก มีความชัง มีความหวง มีความแหน ก็เพราะกาย อันนี้ เราสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้ เราประพฤติผิดศีล ประพฤติผิดธรรม ก็เพราะกายอันนี้

ในการบวชพระ พระอุปัชฌาย์ ที่จะให้ผ้ากาสายะแก่กุลบุตร ผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบท "ก็สอนให้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย" เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้โดยง่าย .. "

"หนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๓"
(หลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ)
    DT014902

วิริยะ12

30 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5402 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย