"ให้คิดกับธรรมอันเลิศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    11 พ.ค. 2563

.
 "ให้คิดกับธรรมอันเลิศ"

" .. เราเกิดมานี้ "เกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่าง" เวลาจะหลับจะนอนให้กราบพระพุทธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เข้าที่ใจของเรา

"ขอบิณฑบาตให้พี่น้องทั้งหลายนั่งภาวนา" เคยนั่งภาวนาไหม นั่งท่าไหนก็ได้ เวลาเรายังไม่เข้าใจ นั่งพับเพียบก็ได้ นั่งเก้าอี้ก็ได้ หรือจะนั่งขัดสมาธิ ขัดสมาธิก็ได้ "ให้มีพุทโธ ๆ แล้วสติติดแนบกับพุทโธ"

"ห้ามความคิดที่มันเคยคิดมาตั้งแต่วันเกิด" ตั้งแต่วันตื่นนอน จนกระทั่งมาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เดี๋ยวนี้นั้น มันคิดมามากต่อมากแล้ว ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร "คราวนี้ให้คิดกับพุทโธ ให้คิดกับธัมโม ให้คิดกับสังโฆ ที่เป็นธรรมอันเลิศเลอ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4406&CatID=2DT014902

วิริยะ12

11 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4850 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย