"เอาที่ถูกกับจริตนิสัย" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  


 "เอาที่ถูกกับจริตนิสัย"

" .. มีผู้ถามท่านว่า : "การปฏิบัตินี้ถ้าบริกรรมไม่สงบ จะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม" หรือต้องให้จิตสงบก่อนจึงพิจารณา

ท่านก็สอนดังต่อไปนี้ : "อันหนึ่งสมถะ อันหนึ่งวิปัสสนา" มันถูกกับจริตอันใด การภาวนามันสบายก็ให้เอาอันนั้น "ถ้ามันถูกกับจริตก็สงบสบาย" ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น จิตรวมอยู่ นั่นแหละมันถูกนิสัย

"ครั้นมันไม่ถูกนิสัยแล้ว นึกพุทโธหรืออันใดมันก็ฟุ้งซ่าน" หายใจยาก หายใจฝืดเคือง หมายความว่า "มันไม่ถูกจริตของตน อันใดมันถูกจริตมันก็สบายใจ" ใจสว่าง จิตไม่ฟุ้งซ่าน .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย