"แก่นธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 วิริยะ12   1 พ.ค. 2563

.
 "แก่นธรรม"

" .. "คนไม่เห็นทุกข์ ภาวนาไม่เป็นหรอก" ทุกข์ จนยอมสละความตายเมื่อไหร่ จึงจะเห็นธรรมขึ้นมาในตัว "ความสละปล่อยวางทั้งหมดนั่นแหละ" ยังเหลือแต่ใจอันเดียว นั่นแหละ ถึงแก่นธรรมแล้ว คือตัวใจ .. "

"เทสโกวาท"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

1 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4165 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย