กรรมโค้ด รหัสกรรม(1) บรรยายโดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ 02/02/63

 Webmaster  

กรรมโค้ด รหัสกรรม(1) บรรยายโดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ 02/02/63


กรรมโค้ด รหัสกรรม(1) บรรยายโดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ 02/02/63

3/6

อริยสัจภาวนา

อจ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ ม.ค.2563

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.

ธรรมบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตรอริยสัจภาวนา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

(ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย) ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cVb4re3Pomo&list=PLL4WMAjhDbGij9iwZIdAApg40snpH-LJU&index=3

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย