"มีแต่หลงผิวหนังกันทั้งนั้น" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

 "มีแต่หลงผิวหนังกันทั้งนั้น"

" .. สังขารนี้มีแต่ชำรุดทรุดโทรมพิจารณาเข้าไปซิ "คิดไปคิดมามีแต่หลงผิวหนังกันทั้งนั้น" อัตภาพร่างกายนี้ "ถ้าไม่มีผิวหนังแล้วผู้ใดจะไปชอบกัน"

"หนังหัวเอาออกไปดูซิ" เอาหนังออกไปแล้วนอกนั้นมันก็มีแต่เนื้อแดง ๆ แดงโร่หมดแหละ "สกปรกเกินกว่ามนุษย์มีเหรอ" ไปอาบน้ำก็ได้เท่านั้น แล้วจะมาเสกสรรอะไร "ถ้าพิจารณาธรรมชาติแล้วมันไม่มีที่จะชอบ" .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    

5,378


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย