"ใจนี้คือมหาภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 มี.ค. 2563


 "ใจนี้คือมหาภัย"

" .. ท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ คือให้ดูใจ "ใจนี้คือมหาภัย เนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากทีเดียว" จนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี้คือใจแท้

"มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลส ออกมาแง่ใดมุมใด ความหลงออกมาพร้อม ความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อม" ออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิด เช่น สังขารปรุงขึ้นมา ปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อม ๆ เลย มันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อม

"ปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชาย เรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่ว ทำให้ติดได้ทั้งนั้น ๆ" ไม่ได้ว่า นี้เป็นเรื่องชั่ว นี้เป็นเรื่องดี ควรติดไม่ควรติด มันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตวโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สัตวโลกจึงรู้ไม่ได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1340&CatID=3
   DT014902

วิริยะ12

3 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย