"ธรรมอยู่ที่ตัวเรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    8 มิ.ย. 2561

.
 "ธรรมอยู่ที่ตัวเรา"

" .. ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่น ไม่ได้มีที่อื่น ไม่ได้เกิดที่อื่น "เกิดในอายตนะทั้งหกทั้งภายนอกและภายใน กระทบกันนี่แหละ เกิดที่ตัวของเรานี่ กิเลสก็เกิดที่ตัวของเรา" มันจะตัดกิเลสได้ ก็เพราะปัญญาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริง แล้วมันละถอนได้ นั่นแหละมันหมดกิเลส

อันถ้ายังมีกระทบกระเทือน ยังเกิดกิเลสในที่นี้แล้ว อย่าไปหวังเลยว่าเป็นผู้ไม่ยึดได้ ยังเท่าเก่านั่นแหละ "การเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ เข้าใจว่ากิเลสมันจะหมด" อันนั้นกิเลสมันยิ่งมากขึ้นกว่าเก่า

"ได้ยินข่าวว่าที่นั่นดี ที่นี่ดีก็อยากไป แต่ตัวของเราไม่เห็นตัวของเรา" อันนั้นมันยิ่งสะสมกิเลสขึ้นมาอีก ไม่ได้ไปเพื่อละเพื่อถอน ไม่ได้ไปเพื่ออบรม .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-68DT014902

วิริยะ12

8 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย