"ให้สงบเสียก่อนค่อยพิจารณา" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    23 ก.พ. 2563

 "ให้สงบเสียก่อนค่อยพิจารณา"

" .. "จะทำอะไรก็ให้ดูจิตใจตัวเองหน่อย" ดูว่ามันโลเลมากน้อยเพียงใด จะไปทำอะไรถ้ามีแต่ความโลเลแล้วความจริงมันก็เลยไม่เกิดสักที ถ้าจะทำจริง ๆ มันต้องทำอย่างนี้นะ "พระพุทธเจ้าท่านให้ทรมานตัวเองนะ"

ฝึกตัวเองทรมานตัวเองให้มันรวมลงนั่นอะไรจะเข้ามาในจิตใจนั้น "ท่านสอนให้ดูหัวใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น" ถ้ามันเกิดความรักขึ้นแล้วเราไปรักอะไร มันปัญญาของเรามันก็ต้องคิดวิจารณ์ไป "ถ้าเรื่องปัญญามันเป็นอย่างนั้น"

แต่ก่อนที่มันจะพิจารณาไปอย่างนั้น "ท่านให้หัดความสงบเสียก่อนนะให้จิตมันสงบเสียก่อน" ถ้าจิตไม่สงบอย่าไปคิดเลยนะ ถ้าจะไปพิจารณามันไม่ได้ "มันต้องสงบเสียก่อน ความสงบนั้นชนะหมดทั้งโลก" ถ้าจิตใจไม่สงบมันไม่ชนะหรอก ต้องฝึกอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจิตใจมันจะสงบ .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 DT014902

วิริยะ12

23 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย