"หลวงปู่ฯ กับพญานาค" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  


 "หลวงปู่ฯ กับพญานาค"

" .. "วันหนึ่งขณะที่อาตมากับหลวงปู่ชอบ" กำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่ "พลันก็เกิดแสง สว่างจ้าขึ้นตรงข้างหน้าทางจงกรมชองหลวงปู่ชอบ" แล้วก็ปรากฏเป็นส่วนหัวพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ข้างทางเดินจงกรมนั้น

ทั้งหลวงปู่ชอบและอาตมาต่างก็หยุดเดินและเพ่งมองดูพญานาคนั้น หลวงปู่ชอบได้ถามไปว่า "มาจากไหน" รู้สึกว่าท่านไม่ค่อยประหลาดใจ ที่ได้เจออย่างนั้น คงเจอมามากแล้วกระมัง

พญานาคเขาก็กราบเรียนว่า "ข้าพเจ้า อยู่ที่เขาลูกนี้เอง แต่อยู่ตรงเชิงเขา ท่านสังเกต หรือเปล่าล่ะ ว่าตรงเชิงเขาก่อนที่จะขึ้นมาบน ดอยสูงนี้มีลำธารสายหนึ่ง ซึ่งลอดทะลุออก มาจากใต้ภูเขาแล้วไหลผ่านเชิงเขา วกวนจน ออกสู่ที่นาที่ราบเบื้องล่างโน้น พระคุณท่านคงได้ผ่านลำธารนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือ"

หลวงปู่ชอบก็รับคำ พญานาคก็กล่าว ต่อไปว่า "ลำธารนั้นแหละเป็นทางเดินของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ภายในถํ้าลอด ภายใต้ภูเขานี้เอง"

อาตมาจึงได้ถามไปว่า "แล้วท่านมีชื่อ ว่าอะไรล่ะ"
เขาก็ตอบว่า "ข้าพเจ้าชื่อ เทพนาคา ข้าพเจ้ามาขอชื่นชมในการปฏิบัติความดีของพวกพระคุณเจ้า"

แล้วเขาก็แสดงให้เห็นตัวอย่างเต็มที่ "โดยโผล่หัวที่หงอนสีแดงและมีครีบหลังเป็นแผงยาวตลอดลำตัว ซึ่งมีเกล็ดเป็นสีดำมันเลื่อมลำตัวนั้นก็มีขนาดใหญ่ยาวทอดไปตามพื้นที่ลาดของไหล่เขาจนไปพาดเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆ กัน" รู้สึกว่าตัวยาวมาก

เขาแสดงให้เห็นเต็มตัวอยู่ครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อว่า "ตั้งแต่ที่พวกพระคุณท่าน มาอยู่ ทำให้ข้าพเจ้ามีความสงบเย็นใจมาก ข้าพเจ้าดีใจที่มีพระธุดงค์กรรมฐานผู้ปฏิบัติ ดีอย่างพระคุณเจ้ามาพักบำเพ็ญภาวนา และ ยังได้แผ่เมตตาให้สัตว์โลกทั้งปวงเป็นสุขอีก เพียงสวดมนต์และเจริญเมตตานั้นทำให้ รู้สึกเย็นอกเย็นใจ มีแต่ความสุขสงบ วันนี้ ข้าพเจ้าอดรนทนไม่ได้ จึงมาขอกราบชม บารมีของพวกท่านสักครั้ง"

พอกล่าวจบ "เขาก็ลาจากไปโดยค่อย ๆ จม ลงหายไปในพื้นดินนั่นเอง" นี้เป็นประสบการณ์ ครั้งหนึ่งที่เราได้พบเห็นพญานาค "หลวงปู่ชอบท่านได้พบเห็นมาจนชิน ทั้งภูตผีปีศาจอมนุษย์ทั้งหลาย" ท่านประสบมาเยอะ "จิตของท่านดี ตาของท่านก็ดี ท่านพระอาจารย์ มั่นยังยอมรับเลย" แต่เดี๋ยวนี้ตัวเราจะไปขึ้นเขา เข้าถํ้าอีก ก็ไม่ไหวแล้ว" .. "

"หลวงปู่เล่าเรื่อง"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย