"ต้องช่วยตัวเองก่อน" (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 "ต้องช่วยตัวเองก่อน"

" .. "พวกเราเป็นชาวพุทธอย่าไปคอยแต่อ้อนวอนสิ่งศักดสิทธต่าง ๆ ในสากลโลก ให้มาช่วยตนให้มีความสุข ความเจริญต่าง ๆ นานาอย่างนี้ไม่มีหรอก" สิ่งคักดิ์สิทธในสากลโลกนี้ ที่จะช่วยบุคคลผู้ประมาท จะช่วยแต่บุคคลผู้ไม่ประมาท

"ผู้สั่งสมบุญกุศล ผู้มีดีลธรรมอันดีงาม" แม้ว่าไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา "แล้วผู้นั้นอธิษฐานจิต ถึงบุญถึงคุณที่ตนบำเพ็ญมา" หากบุญคุณของตน ที่บำเพ็ญมามันมากพอ ม้นก็จะไปดลจิตดลใจของเทวดา อินทร์พรหมให้ล่วงรู้ว่า "โอ้คนมีบุญผู้นั้กำลังประสบอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจำเป็นต้องลงไปช่วย" ไม่ใช่เทวดาก็พญาอินทร์ ไม่ใช่ก็ท้าวมหาพรหมลงมาช่วย มาช่วยแกไขอุปสรรคของผู้นั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้นั้นก็ถึงซึ่งความสุขความเจริญนี่

การที่เทวดาอินทร์พรหมจะช่วยมนุษย์เราน่ะ "มนุษย์เรา ต้องช่วยตนเองให้เต็มที่เสียก่อน ต้องสังสมบุญให้มากซะก่อน" .. "

"หลวงปู่เล่าเรื่อง"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
   

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย