ความรักที่แท้ คืออะไร

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ความรัก หรือ คืออารมณ์ ที่คุกรุ่น
ที่บางเบา ยืดหยุ่น และสดใส
มองทุกสิ่ง แสนตระการ เบิกบานใจ
ทั้งอ่อนนุ่ม ละมุนละไม ในจินตนา

๐ แต่กิเลส ที่แฝงมา กับความรัก
กลับพาชัก ให้คลุกเคล้า เจ้าตัณหา
มีกิเลส เป็นกองหนุน ตลอดเวลา
จึงเริ่มเปลี่ยน ทีท่า พาวุ่นวาย


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
6,031


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย