"ของดีเยี่ยมคืออะไร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    7 ม.ค. 2563

.
"ของดีเยี่ยมคืออะไร"

" .. "ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของจิต" จะทำให้เลวไม่มีอะไรที่จะเลวกว่าจิตกว่าคนไป ถ้าจะทำให้ดีก็ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าจิตกว่าคนเราไป

ธรรมะทั้งหมดจึงทุ่มเทลงที่จิตใจของคน "ศาสนาจึงสอนคนเราให้รู้เรื่องว่าของดีเยี่ยมคืออะไร คือดวงใจที่ได้รับการระมัดระวังรักษา"

ดวงใจที่ได้รับการซักฟอกตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้ายนี้เป็นใจที่ประเสริฐ "สมบัติใดในโลกจะไม่เสมอเหมือนสมบัติคือใจนี้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2780&CatID=2

DT014902

วิริยะ12

7 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5276 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย