"ชนะกิเลสตนนั่นแหละประเสริฐ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    24 ก.ย. 2563

.
 "ชนะกิเลสตนนั่นแหละประเสริฐ"

" .. "ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วแต่ชนะตัวเอง คือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไม่เคยเลย" เอ้า .. เอาให้ชนะให้ได้เป็นพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ

การชนะอะไรหรือผู้อื่นใดคูณด้วยล้าน ยังไม่จัดว่าชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของตนคนเดียว "การชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1506&CatID=1
   DT014902

วิริยะ12

24 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย