"หัวใจคนนี่สิทุกข์ยาก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "หัวใจคนนี่สิทุกข์ยาก"

" .. ใจเราไม่สบาย "ใจเราไม่ดีแล้ว ก็ทุกข์ก็ยากวุ่นวายเดือดร้อน" ก็รับความทุกข์ความยากสิ ครอบครัวก็ลำบาก อะไรก็ทุกข์ยากไปหมด ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ยาก

"นี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่ทุกข์ที่ยาก" ไม่ใช่อื่น ทุกข์ยากไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกข์ยาก ต้นไม้ภูเขาเลากาทุกข์ยาก "หัวใจคนนี่สิทุกข์ยาก มาแก้ที่นี่สิ" พระธรรมเราก็ทำทั้งหมด ดีชั่วไม่ใช่อื่นทำ .. "

"มนุษย์ ๗ จำพวก"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
    

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย