"จะเอาชนะกามราคะได้อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    18 พ.ย. 2562

.
 "จะเอาชนะกามราคะได้อย่างไร"

ถาม : "เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรครับ" บางครั้งผมรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศ

ตอบ : "กามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียด โสโครก" (อสุภะ) การยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่ง ซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้าม

จงพิจารณา "ร่างกายเหมือนซากศพ" และเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อย หรือพิจารณาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ม้าม ไขมัน อุจจาระและอื่น ๆ จำอันนี้ไว้และพิจารณาให้เห็นจริง ถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกาย "เมื่อมีกามราคะเกิดขึ้น ก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้" .. "

"ถามตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

18 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย