"ความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    7 พ.ย. 2562

.
 "ความสงบระงับ"

" .. "ศีล สมาธิ ปัญญา" นั้นหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว ก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนา แต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนา ฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งสามอย่างนี้ว่า "มรรค" อันแปลว่า "หนทาง"

"ตัวศาสนา คือ ความสงบระงับ" อันเกิดจากความรู้เท่าในความจริง ในธรรมชาติ ของความเป็นจริงที่เกิดอยู่เป็นอยู่ ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่าง ละเอียดแล้ว ก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ "ฉะนั้น สุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริง" .. "

"นอกเหตุเหนือผล"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

7 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย