"๐๒ ต้องทำเอาเอง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    12 ต.ค. 2562

 "๐๒ ต้องทำเอาเอง"

" .. ปัญหาส่วนใดซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ก็พยายามแก้ คือบุคคลอื่นแก้ไม่ตก แม้พระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่ตก "พระองค์เป็นแต่เพียงว่า ผู้บอกให้ทำอย่างนั้น ๆ คือต้องทำเอาเอง" เหมือนเรารับทานอาหาร ถ้าเราไม่รับเราก็ไม่อิ่ม ก็เกิดความหิวขึ้นมาเท่านั้น .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

12 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5175 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย