"๐๒ ต้องทำเอาเอง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "๐๒ ต้องทำเอาเอง"

" .. ปัญหาส่วนใดซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ก็พยายามแก้ คือบุคคลอื่นแก้ไม่ตก แม้พระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่ตก "พระองค์เป็นแต่เพียงว่า ผู้บอกให้ทำอย่างนั้น ๆ คือต้องทำเอาเอง" เหมือนเรารับทานอาหาร ถ้าเราไม่รับเราก็ไม่อิ่ม ก็เกิดความหิวขึ้นมาเท่านั้น .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,380


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย