"คนเป็นขโมย ไม่ใช่ศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

 "คนเป็นขโมย ไม่ใช่ศาสนา"

" .. หลวงพอเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ในอเมริกาให้ญาติโยมฟังว่า .. "อาตมาเคยไปสหรัฐ เขาให้ไปพูดในบ้านชาวคริสต์" ก็พูดตามภาษาเรานั่นแหละ เมื่อพูดจบลง ..

คริสต์แก่ ๆ คนหนึ่งถามว่า .. "ท่าน .. ศาสนาพุทธอยู่เมืองไทย แต่ทำไมขโมยเยอะ?"

"ใช่ .. จริง .. ยอมรับร้อยเปอร์เซนต์เลย" .. แต่ว่า "ขโมยเหล่านั้นไม่ใช่ศาสนา ..มันเป็นคน .. คนเป็นขโมย .. ไม่ใช่ศาสนาเป็นขโมย" .. คนที่สอนศาสนาก็ไม่ให้ทำอย่างนั้น .. ศาสนาก็ไม่ให้ทำอย่างนั้น .. แต่คนทำ .. ไม่ใช่ศาสนาทำ .. เขาตบมือให้เหมือนกัน

อาตมาจึงถามบ้างว่า "สหรัฐมีขโมยหรือเปล่า?" เขาไม่อยากตอบเหมือนกัน เพราะขโมยก็เยอะเหมือนกัน .. "

"ใต้ร่มโพธิญาณ"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    

5,390


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย