"อย่าไปโทษคนอื่น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    18 เม.ย. 2564

.
 "อย่าไปโทษคนอื่น"

" .. อย่าไปโทษคนอื่นว่า "มาเบียดเบียนตนอย่างโน้นอย่างนี้" ตนถึงได้โกรธ "ตนถึงได้เดือดร้อนเป็นทุกข์" ไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นอย่างนั้น "โทษตัวเองนี่ไม่ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรม" มันถึงไม่มีปัญญารู้ เท่าความดีความชั่วในโลกนี้ เพราะว่า "ความดีความชั่ว มันเกิดจากคน"

บัดนี้ "เราจะไปเที่ยวปราบบุคคลในโลกอันนี้ ไม่ให้ทำชั่ว พูดชั่ว ด้วยอำนาจอาชญาต่าง ๆ นี่ มันไม่ได้น่ะ" ไม่มีใครทำได้ในโลกอันนี้ .."

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 
   DT014902

วิริยะ12

18 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย