"ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    2 มี.ค. 2564

.
 "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์"

" .. "บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้น ก็เพราะมาพยายามภาวนา ทำจิตใจให้สงบ" ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน เห็นตามว่า "ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตน"

อะไรเมื่อมันมาเห็นแจ้ง มันก็ตื่นตัว "รู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง" มาอาศัยในสิ่งที่ บังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวัง "เมื่อมันรู้ด้งนี้ มันก็ปล่อยวาง"

นี่แหละ "ไม่ยึด ไม่ถือ ไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตน" ก็เป็นอันว่า "รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ คืออุปาทานความยึดถือ" เมื่อละความยึดถือนี่ได้ "ทุกข์ทางใจมันก็ด้บไปหมดเลย" เป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้ว "พึงพากันตั้งใจบำเพ็ญทางจิตใจนี้ ให้เป็นไปดังแสดงมา" .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

2 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5199 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย