"ใจมีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    5 มิ.ย. 2562

 
"ใจมีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด"

" .. "ใจเป็นสิ่งสำค้ญที่สุด มีฤทธิ์มีอำนาจที่สุด" ความสุขความทุกขฺ์ ความดีความชั่ว ความเย็นความร้อน ความสงบความวุ่นวาย เกิดจากใจทั้งสิ้น ควรคำนึงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง

"ควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจ ของตนให้อย่างยิ่ง" เพื่อจะได้สามารถพาตนให้พ้นความทุกข์ได้มีความสุข "พ้นความชั่วได้มีความดี พ้นความร้อนได้มีความเย็น" พ้นความวุ่นได้มีความสงบ .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    DT014902

วิริยะ12

5 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย