"ครูบาอาจารย์บอกให้เท่านั้น" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    20 ก.ย. 2564

.
 "ครูบาอาจารย์บอกให้เท่านั้น"

" .. การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมก็เหมือนกัน "ทุก ๆ คนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเอง" ไม่มีการเดินแทนกันและต้องเดินไปตามทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา จนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาด สงบ สว่าง นับว่าเป็นประโยชน์เหลือหลายแก่ผู้เดินทางเอง

"แต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านตำรา" กางแผนที่ออกดูอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ชาติ ผู้นั้นไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เลย เขาจะเสียเวลาไปเปล่า ๆ ปล่อยประโยชน์ที่ตนจะได้รับให้ผ่านเลยไป "ครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกให้เท่านั้น" เราทั้งหลายได้ฟังแล้วจะเดินหรือไม่เดินและจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดนั้น มันเป็นเรื่องเฉพาะตน .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท DT014902

วิริยะ12

20 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย