"นี้แหละทุกข์กายทุกข์ใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    5 ธ.ค. 2564

.
 "นี้แหละทุกข์กายทุกข์ใจ"

" .. โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์ ความสบายในโลกนี้ไม่มี จงพากันตั้งจิตให้มั่น อย่าหวั่นไหว ก็จะเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์ "กายมันก็ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ไม่สบายต่าง ๆ นานา" ทั้งที่ล่วงมาแล้วก็นับครั้งไม่ได้ ทุกข์ในการบริโภคอาหาร ทุกข์เวลาแสวงหาอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาที่อยู่อาศัย ทุกข์กับเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ทุกข์ในการแสวงหายาแก้โรค รูปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเต็มทน ผู้ใดทนได้ก็อยู่ไป ผู้ใดทนไม่ได้ก็ตายไป "นี้แหละทุกข์กาย"

ทุกข์จิตใจนั้นไม่มีเวลาพอ "ทุกข์เพราะตัณหาความอยากได้ไม่มีเพียงพอ" ที่พอในจิตนี้ไม่มีเสียแล้ว ถ้าใครปล่อยจิตตามตัณหา ไม่ภาวนา ยิ่งทุกข์ "ถ้าหากผู้ใดมารู้ว่า จะละตัณหาให้ได้ก็ด้วยการตั้งใจทำสมาธิภาวนา" ก็ให้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป "ไม่ประมาทในการรักษาจิต เพ่งพินิจอยู่แต่ในกายกับจิตเท่านั้น" จนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ก็จะพ้นทุกข์ทุกคนแล .. "

"ธรรมลิขิต"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

5 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย