"ทำใจให้สงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    30 เม.ย. 2561


 "ทำใจให้สงบ"

" .. "สมาธิภาวนาก็คือการสำรวมใจให้สงบ" จะสงบมากน้อยสักเท่าใดก็ตามใจ "ไม่ใช่จะให้สงบถึงฌานสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานจึงจะทำ" แท้ที่จริงเราหัดเบื้องต้นหัดเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่แหละ "สงบได้แค่ไหนก็เอาชั่วครู่หนึ่งก็เอา" หัดทำความสงบให้ได้

"ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้" นี่เป็นงานประจำชีวิตของเราทุกคนที่จะต้องประกอบและทำ "ถ้าไม่ทำเสียก็ขาดจากการปฏิบัติคุณงามความดีในชีวิต ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบปีก็ตายทิ้งเปล่า ๆ พุทธศาสนาเลยไม่เข้าถึงจิตใจสักที" ธรรมะก็ไม่มีในตนเป็นคนเปล่าเสียจากความดีไม่มีค่าถึงจิตใจ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

30 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย