"อดีตล่วงไปแล้ว" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "อดีตล่วงไปแล้ว"

" .. ถ้าเรามีสติอยู่ทุกขณะที่กระทำงานนั้น "เรียกว่าเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอ" เมื่อเราตั้งสติตรวจดูให้ละอียดละออแล้ว "เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว" เมื่อเรามาปฏิบัติในด้านจิตใจเช่นนี้ "ก็ให้สละสิ่งเหล่านั้นเสีย" อย่าเอามาคิดให้จิตของเรามันฟุ้งซ่าน .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    

5,445


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย