"ทุกข์อย่างละเอียด" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  


 "ทุกข์อย่างละเอียด"

" .. "มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์" ต้องการแต่สุข "ความจริงสุขนั้น ก็คือทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง" ส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่าย ๆ "สุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง"

"ทางหัวมันเป็นทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข" เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปากมันมีพิษไปใกล้ทางหัวมัน มันก็กัดเอา "ไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุข" แต่ถ้าจับไม่วาง มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกัน เพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน .. "

"ทางสายกลาง"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 

5,513จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย