"๗๖ ทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 ธ.ค. 2561

 "๗๖ ทรัพย์ภายใน"

" .. "รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา" ดังที่เราทำอยู่ในขณะนี้ นี่เรียกว่าเป็นการมาสร้างทุนทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า "ทรัพย์ภายใน" ได้แก่ "ความเชื่อมั่นว่า การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว".. "

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป DT014902

วิริยะ12

22 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย