"อยากเกิดเป็นมนุษย์อีก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    11 ก.พ. 2567

"อยากเกิดเป็นมนุษย์อีก"

คำถาม : หลวงปู่คะ ดิฉันจะต้องปฏิบัติเช่นไรคะ "จึงจะได้เกิดมาในภพภูมิของศาสนาพุทธ เกิดมาในภพภูมิของมนุษย์อีก"

คำตอบ : เมื่อหลาน ๆ เห็นภัยในวัฏฎสงสารอย่างเต็มที่แล้ว "มันก็เป็นผู้มีวาสนาอยู่ในตัว" สามารถทำตนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติได้โดยแท้

เพราะคนเราเมื่อเห็นทุกข์เป็นหลักของหัวใจแล้ว "นั่นก็คือ ศึล สมาธิ ปัญญานั่นเอง" เมื่อเห็นอยู่เนือง ๆ ติดต่ออยู่ไม่ขาดสาย เป็นข้อวัตรของจิตใจที่ชอบด้วย "หนักเข้าก็เบื่อหน่ายคลายความเมาในวัฎฎสงสาร" แบบเย็น ๆ รอบคอบ เรียกว่า "ปัญญาชอบในวิปัสสนา"

บุคคลผู้จะเกิดเป็นมนุษย์อีกติดกันในชาติต่อไป "เป็นผู้ถึงไตรสรณคมน์เท่านั้นก็พอแล้ว" เพราะโหรเอกพระบรมศาสดาองค์ท่านทายไว้ว่า "บุคคลผู้ถึง พุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะแล้ว มีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็เทวดา" มันเป็นของไม่ยากของผู้ทรงศรัทธา .. "

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโตDT014902

วิริยะ12

11 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  90 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย