"ผลของความไม่อ่อนน้อม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    26 ม.ค. 2562


 "ผลของความไม่อ่อนน้อม"

" .. ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำย่อมเกิดแต่ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม "ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำเป็นผลที่ตรงกับเหตุ คือความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม"

ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม ย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ "ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ จักทำให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อม แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลสูง" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .."

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
   DT014902

วิริยะ12

26 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย