"สำคัญที่จิตดวงเดียว" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2563


 "สำคัญที่จิตดวงเดียว"

" .. "ดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ" เมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลายมาฝึกหัดสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ให้มีความถูกต้องแล้ว ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น

คือ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป เลี้ยงชีวิตก็ชอบ พยายามก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ "เพราะจิตดวงเดียวนี้มันเห็นชอบแล้ว อะไร ๆ ทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้ก็ชอบไปด้วยเสียทั้งนั้น"

จึงพูดได้ว่าแม้จะมีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็จริง "แต่ที่สำคัญก็คือดวงจิต" โอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากก็จริง แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วก็คือ "มาประพฤติปฏิบัติให้จิตดวงเดียวนี้เห็นชอบเท่านั้น" ก็เป็นอันว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ .. "

"สุภัททานุสรณ์"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย