"มีสติสมบูรณ์ รียกว่าถึงศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 ม.ค. 2565

.
 "มีสติสมบูรณ์ รียกว่าถึงศาสนา"

" .. คำสอนของพุทธศาสนาทั้งหมด มาลงอยู่ที่ "สติ" อันเดียว ตั้งแต่เบื้องต้นก็สอนสติ ที่สุดก็สอนสติ "อย่าให้จิตอยู่แต่ในอำนาจของกิเลส ให้จิตอยู่แต่ในอำนาจของสติ" สติเป็นตัวระมัดระวัง อันนั้นแหละเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยแท้ "มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ เรียกว่าถึงศาสนา" .. "

"ปรารภธรรมะให้ฟัง"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

23 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย