ศรัทธา กับปัญญา ควรมีพอๆ กัน

 chai-aroon  

@ เมื่อศรัทธา นำหน้า ตัวปัญญา
ตัวมิจฉา ทิฏฐิ พาหลงได้
แม้จะมี ผู้ชี้แนะ ไม่ฟังใคร
เพราะฝักใฝ่ หลงใหล ต้วศรัทธา
@ ถ้าปัญญา นำหน้า ตัวศรัทธา
มีความบ้า ในหลักการ ที่มากหลาย
ควรพอดี ไม่หลง ไม่งมงาย
เสมอกันไว้ ปัญญา และศรัทธา.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,064


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย