"ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรม"

" .. ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมนั้น "เบื้องต้นจะต้องทำตนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำ" และเข้าใจความหมายของคำว่า "พุทธธรรม" ต่อไปว่า

- พุทธะ หมายถึง "ท่านผู้รู้ตามเป็นจริง จนมีความสะอาด สงบ สว่างในใจ"
- ธรรม หมายถึง "ตัวความสะอาด สงบ สว่าง" ได้แก่ "ศีล สมาธิ ปัญญา"

ดังนั้น "ผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรม ก็คือคนเข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา" นี่เอง .."

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3060 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย