"ทางเดินของชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    30 ส.ค. 2561


 "ทางเดินของชีวิต"

" .. "ไม่มีผู้ใดอยากมีหนทางชีวิตที่มืด" มีแต่ต้องการหนทางชีวิตสว่างด้วยกันทั้งนั้น "เพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมตนให้รู้จักทางให้ดี" ทางมืดก็ให้รู้ ทางสว่างก็ให้รู้ ทางไปสู่ที่มืดก็ให้รู้ ทางไปสู่ที่สว่างก็ให้รู้

รู้แล้วก็ศึกษาวิธีเดินทางให้จงดี "เดินทางสว่างนั้นท่านเดินทางกันอย่างไร" ต้องศึกษาให้ดี "เดินทางอย่างไรจึงจะเป็นเดินทางมืด" และต้องรู้ว่า "ขึ้นชื่อว่าทางมืดต้องมีอันตรายแอบแฝงอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย" จึงไม่ควรเดินส่งเดชไป "อบรมใจให้ดีให้ตาสว่างจะได้เดินถูกทาง สามารถทำตนให้เป็นคติที่ดีของตนได้" .. "

"แสงส่องใจ" ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

    DT014902

วิริยะ12

30 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย