"รู้จักดี-ชั่ว แล้วชำระด้วยตนเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "รู้จักผิด รู้จักดี-ชั่ว แล้วชำระด้วยตนเอง"

" .. พุทธศาสนาสอนผิดจากศาสนาอื่น "คือสอนแนะนำให้รู้จักผิด รู้จักดี รู้จักชั่ว แล้วชำระด้วยตนเอง" พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปชำระสะสางให้ใครทั้งหมด ทุกคนเห็นผิดด้วยตนเอง เห็นชั่วด้วยตนเองแล้วละด้วยตนเอง "ไฟไหม้ศรีษะตนเองจะไปให้พระพุทธเจ้ามาช่วยดับไม่ได้" เราต้องดับด้วยตนเอง จะไปคอยคนอื่นมาดับให้เราก็แย่ ต้องรีบดับด้วยตนเองซิ

"ศาสนาพุทธสอนให้มีอิสระในตัวทุกคน" ทุกคนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องคิดค้นเหตุผลด้วยตนเอง แล้วก็ประพฤติด้วยตนเอง "เห็นโทษแล้วละสิ่งที่ไม่ดี เห็นคุณแล้วประกอบสิ่งที่ดี คือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยตนเอง" ไม่ใช่ไปคอยให้คนอื่นหรือพระเจ้าช่วยเหลือตลอดเวลา "ศาสนาพุทธสอนมีอิสระอย่างนี้" .. "

"หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"
สิงคโปร์ เวลาค่ำ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐    

5,396


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย