"ปฏิบัติธุดงควัตร" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "ปฏิบัติธุดงควัตร"

" .. คนทุกคนที่เกิดมา "ก็ต้องการที่จะแสวงหาความสุขทางกายและใจ" ในขณะที่ครูบาอาจารย์ ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง "ออกปฏิบัติธุดงควัตร" มีจุดประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ถ้าหากอยู่ในบ้านในเมือง เสียงต่าง ๆ ก็อึกทึกครึกโครม ทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่สงบระงับ

เมื่อเข้าไปอยู่ในป่า "อาศัยธรรมชาติ" คือสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องทำให้จิตใจเรานั้น สงบระงับดับความวุ่นวายได้เร็ว .. "

"๑๐๓ ธรรมโอวาท"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
 

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย