"ความดีฝ่ายโลก-ฝ่ายธรรม" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    5 พ.ย. 2565

"ความดีฝ่ายโลก-ฝ่ายธรรม"

"ความดีฝ่ายโลก" นั้นคือถ้ามนุษย์จะทำสิ่งอันใดเหมือน ๆ กันแล้วให้เกิดเป็นความสุขความเจริญแก่กันแลกันทวียิ่งขึ้นได้อย่างนั้น พึงรู้เถอะว่าเป็นความดีฝ่ายโลก

"ความดีฝ่ายธรรม" นั้นคือถ้ามนุษย์จะทำสิ่งอันใดแล้ว จิตนั้นจะวิมุติหลุดพ้นจากโลกไปได้ และพึงรู้เถิดว่าเป็นความดีฝ่ายธรรม .. "

"ลิขิตธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโรDT014902

วิริยะ12

5 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย